Regulamin Sklepu internetowego www.sleepydog.pl

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1 Sklep internetowy [ dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej

www.sleepydog.pl

na podstawie niniejszego regulaminu [ dalej „Regulamin”]

1.2 Właścicielem Sklepu jest firma :

 

Iron Group Agnieszka Ciesielska

ul. Legionów Polskich 81

41-300 Dąbrowa Górnicza

NIP: 6292483912

 

1.3 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z kupującym [ dalej „ Klient”].

1.4 Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail:

sleepydog2017@gmail.com

lub pod numerem telefonu:

+48 691 691 241

 

1.5 Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

1.6 Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, są fabrycznie nowe.

1.7 Do każdego zamówienia, na życzenie klienta dołączamy Fakturę VAT

1.8 Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

 

 

2.ZAMÓWIENIE

 

2.1 Składanie zamówieńw Sklepie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej

 

www.sleepydog.pl.

 

2.2 Wysyłki towaru realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2.3 Dane wpisywane do formularza zamówienia muszą zawierać prawdziwe informacje.

2.4 Sklep zastrzega, że zamówienie może nie zostać przyjęte do realizacji, w przypadku zamieszczenia w formularzu zamówienia niepełnych danych lub jeśli formularz zostanie wypełniony nieprawidłowo.

2.5 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia.

2.6 Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu.

2.7 W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

2.8 Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2.9 W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać na konto bankowe Sklepu w terminie 7 dni od daty potwierdzenia złożonego zamówienia przez sklep.

2.10 Istnieje możliwość anulowania niezrealizowanego zamówienia pod numerem telefonu:

+48 691 691 241

lub za pośrednictwem poczty e-mail:

sleepydog2017@gmail.com

 

2.11 Nie istnieje możliwość anulowania zamówienia dotyczącego towarów, które zostały już wysłane.

2.12 Każdy Klient może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, na zasadach opisanych w dalszej części regulaminu.

 

3.CENY TOWARÓW

 

3.1 Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

 

4.DOSTAWA I ODBIÓR TOWARU

 

4.1 W przypadku płatności przelewem, zamówiony towar oznaczony jako dostępny, zostanie wysłany po zaksięgowaniu wpłaty, w terminie od 1 do 3 dni roboczych.

4.2 W przypadku płatności za pobraniem, zamówiony towar, oznaczony jako dostępny, zostanie wysyłany zgodnie z wyborem Klienta, w terminie od 1 do 3 dni roboczych.

4.3 Dostawa  towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

4.4 Klient udziela sprzedającemu [ Sklep] pełnomocnictwa do zawarcia w jego imieniu umowy z pocztą lub firmą kurierską na dostarczenie przesyłki.

4.5 Aktualne informacje o kosztach dostawy dostępne są w zakładce Dostawa i płatności.

4.6 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie przesyłki spowodowane podaniem błędnego lub niepoprawnego adresu dostawy przez Klienta.

 

5.FORMY PŁATNOŚCI

 

5.1 W Sklepie Klient ma możliwość wykonania płatności za zamówiony towar mogąc wybrać jedną z poniższych opcji:

Płatność przelewem – przedpłata na konto bankowe firmy Iron Group Agnieszka Ciesielska

Płatność przy odbiorze – zapłata gotówką za towar przy odbiorze przesyłki

 

Dane do przelewu:

PKO BP, nr rachunku: 23 1020 2498 0000 8802 0632 4794

Iron Group Agnieszka Ciesielska

ul. Legionów Polskich 81

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

6.REKLAMACJE, GWARANCJE I ZWROTY

 

6.1 Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie www.sleepydog.pl objęte są gwarancją producenta. Długość okresu gwarancyjnego wynosi 1 rok

 

6.2 W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań, należy odesłać na adres Sklepu lub drogą mailową po wcześniejszym kontakcie pod numerem telefonu:

+48 691 691 241

lub adresem e-mail

sleepydog2017@gmail.com

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki.

6.3 Każdemu Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres e-mail:

 

sleepydog2017@gmail.com 

lub na adres firmy :

 

Iron Group Agnieszka Ciesielska

Ul. Legionów Polskich 81

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

6.4 Termin: Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

6.5 Zwrot świadczeń: W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

 

Iron Group Agnieszka Ciesielska

Ul. Legionów Polskich 81

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

6.6 Koszty zwrotnego dostarczenia towaru pokrywa Klient.

6.7 Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi:

a.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b.     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c.      w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

 

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

8.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.