Zwroty

1. Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i zwrócić produkt. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

1.1. pisemnie na adres: Iron Group, ul. Legionów Polskich 81, 41- 300 Dąbrowa Górnicza

1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sleepydog2017@gmail.com

2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się poniżej

3.. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwracanego produktu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności ( za wyjątkiem kosztów wysyłki).Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Iron Group, ul. Legionów Polskich 81, 41-300 Dąbrowa Górnicza

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Zwracane przedmioty nie mogą być w żaden sposób używane ani uszkodzone. Będziesz odpowiedzialny za koszt przesyłki / kuriera za zwrot towarów, chyba że oryginalny przedmiot został wysłany omyłkowo.

7. Konsument ponosi  koszty zwrotu Produktu.


Odstąpienie od umowy - wzór